Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU / ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

– roboty budowlane

POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 130 000 ZŁOTYCH

NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza,
30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 235

zaprasza do składania ofert na zadanie pn:

"Remont sanitariatów wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie pochylni zewnętrznej wraz z utwardzeniem terenu w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Juliusza Lea 235".

Nr postępowania: 1/P/2021


Ogłoszenie o zamówieniu / Zaproszenie do złożenia oferty

Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

Załącznik nr 3 – Przedmiary robót (Podjazd),

Załącznik nr 3 – Przedmiary robót (Sanitariaty),

Załącznik nr 4 - Wzór umowy,

Załącznik nr 5 – Wykaz robót.

- zamieszczono dnia 09.06.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

- zamieszczono dnia 29.06.2021 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

– roboty budowlane

POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

„Remont układu zasilania w energię elektryczną w budynku Zespołu Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Lea 235”.

Ogłoszenie

zał.1 Formularz ofertowy

zał. 2 Oświadczenie

zał. 3a Projekt główny

zał. 3b Przedmiar

zał. 4 Wzór umowy

Informację o wyborze ofertyOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

– roboty budowlane

POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

„Remont łazienki wraz z naprawą dylatacji, remont sali nr 40 (z wyburzeniem ścianek i remontem instalacji wod.-kan. i elektrycznej) oraz inne prace remontowe w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie przy ul. Lea 235”.

ogłoszenie

Ogłoszenie

zał.1 Formularz ofertowy

zał. 2 Oświadczenie

zał. 3a Przedmiar robót remont sanitariatu

zał. 3b Przedmiar robót remont sali

zał. 4 Wzór umowy

Informację o wyborze oferty


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU /


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

– roboty budowlane

POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza,
30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 235

zaprasza do składania ofert na zadanie pn:

„Remont korytarza głównego, pomieszczenia socjalnego WF oraz inne prace remontowe w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

przy ul. Juliusza Lea 235”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 – Przedmiar robót,

Załącznik nr 4 - Wzór umowy.

- zamieszczono dnia 26.06.2019 r.

Modyfikacja (1) Ogłoszenia o zamówieniu / Zaproszenia do złożenia oferty

- zamieszczono dnia 01.07.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

- zamieszczono dnia 12.07.2019 r.


Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza,
30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 235


zaprasza do składania ofert na zadanie pn:

„Remont korytarza głównego, pomieszczenia socjalnego WF oraz inne prace remontowe w Zespole Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

przy ul. Juliusza Lea 235”.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 –Oświadczenie dot. osób, które będą uczestniczyć ze strony Wykonawcy w wykonaniu zamówienia,

Załącznik nr 3 –Przedmiar robót,

Załącznik nr 4 - Wzór umowy,

Załącznik nr 5 –Wykaz robót,

Załącznik nr 6 –Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- zamieszczono dnia 14.06.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

- zamieszczono dnia 25.06.2019 r.
Partnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com   

adres mailowy na potrzeby rekrutacji: rekrutacja.zsgdigw@wp.pl


Polityka prywatności

Deklaracja dostępności

Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.