Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

Lp.

Data

Praca do wykonania

1.

30.08.2021

godz.9.00

Plenarna Rada Pedagogiczna

2.

31.08.2021 godz.9.00

godz. 11.00

Zebranie Komisji Wychowawców

Zebranie Zespołów Przedmiotowych

3.

01.09.2021

godz. 9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

4.

07.09.2021

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I, II, III – po SP

5

08.09.2021

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas III i IV– po gimnazjum

6.

do 15.09.2021

Przygotowanie dokumentacji nauczycieli (wymagań edukacyjnych, planu pracy wychowawczej, plany prac komisji przedmiotowych, rozkłady materiałów)

7.

do 15.09.2021

Skompletowanie dokumentacji szkolnej przez wszystkich nauczycieli. (m.in. arkusze ocen, wydruki e-dzienników)

8.

15.09.2021

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja zimowa)

9.

Do 30.09.2021

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego przez uczniów klas IV

10.

14.10.2021

Święto Edukacji Narodowej - Ślubowanie klas pierwszych i drugich technikum

11.

03.11.2021

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I, II, III– po SP

12.

04.11.2021

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas III, IV – po gimnazjum

13.

listopad 2021

Próbne egzaminy maturalne z języka polskiego, języka obcego, matematyki i wybranego przedmiotu dla uczniów klas IV

14.

15.12.2021

Ostateczne wystawienie ocen rocznych na koniec I semestru z przedmiotów zawodowych we wszystkich klasach czwartych

15.

22.12.2021

Ostateczne wystawienie ocen na koniec I semestru

16.

23.12 -31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

17.

04.01.2022

Konferencja klasyfikacyjna

18.

10.01.2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część praktyczna – model „d” (sesja zimowa)

19.

11.01.2022

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie część pisemna (sesja zimowa)

20.

12.01.2022

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas I, II, III – po SP

21.

13.01.2022

Spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów klas III, IV – po gimnazjum

22.

17.01 –28.01.2022

Ferie zimowe

23.

02.02.2022

Plenarna Rada Pedagogiczna

24.

07.02.2022

Złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (sesja letnia)

25.

17.03.2022

Święto Szkoły

26.

23.03.2022

Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas IV

27.

06.04.2022

Zebranie informacyjne z rodzicami uczniów klas I, II, III

28.

14.04-19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

29.

20.04.2022

Ostateczne wystawienie ocen uczniom klas IV

30.

25.04.2022

Konferencja klasyfikacyjna klas IV

31.

29.04.2021

Zakończenie zajęć w klasach czwartych - pożegnanie absolwentów

32.

04.05.-31.05.2022

Praktyki zawodowe dla klas: 3SLA, 3SLB, 3SO, 3SG, 3la, 3lb, 3g

33.

04.05.2022

Egzamin maturalny z j. polskiego

34.

05.05.2022

Egzamin maturalny z matematyki

35.

06.05.2022

Egzamin maturalny z j. angielskiego

36.

01.06.2022

Egzamin zawodowy cz. praktyczna model ”d” sesja letnia

37.

02.06 -07.06.2022

Egzamin zawodowy cz. pisemna (przy komputerze) sesja letnia

38.

06.06 –

10.06.2022

Egzamin zawodowy cz. praktyczna model ”wk” sesja letnia

39.

10.06.2022

Ostateczne wystawienie ocen w klasach technikum

40.

20.06.2022

Konferencja klasyfikacyjna klas technikum

41.

24.06.2022

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2021/22

42.

30.06.2022

Plenarna Rada Pedagogiczna

Partnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com   

adres mailowy na potrzeby rekrutacji: rekrutacja.zsgdigw@wp.pl


Polityka prywatności

Deklaracja dostępności

Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.