Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Współpraca polega na:

 • Prowadzeniu przedsięwzięć kształcących przedsiębiorczość wśród uczniów,
 • Promowaniu działań przedsiębiorczych,
 • Zachęcaniu i kształceniu umiejętności prowadzenia własnej działalności gospodarczej,
 • Realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 – 2020,
 • Organizacji i realizacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce.Jednostka Wojskowa Nr 4228 w Krakowie

Współpraca polega na:

 • Popularyzacji i eksponowaniu tradycji oraz współczesnego oblicza Jednostki Wojskowej
 • Zapoznawaniu uczniów ze specyfiką służby w Wojskach Lądowych,
 • Zapoznawaniu uczniów ze statusem prawnym żołnierza zawodowego, żołnierza służby przygotowawczej i Narodowych Sił Rezerwowych,
 • Udziale przedstawicieli Jednostki wojskowej w ważnych wydarzeniach i przedsięwzięciach Szkoły,
 • Organizacji wspólnych przedsięwzięć kulturalno – oświatowych i sportowo – rekreacyjnych,
 • Prowadzeniu zajęć dydaktycznych i praktycznych z młodzieżą przez żołnierzy na terenie szkoły i Jednostki Wojskowej,
 • Udział w obchodach Święta Jednostki Wojskowej oraz innych wydarzeniach rocznicowo – historycznych, szkoleniowo – wychowawczych oraz promocyjno – rekreacyjnych (w tym w Dniu Otwartych Koszar)


Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Współpraca będzie realizowana w następujących obszarach:

 • Przeprowadzanie szkolnego etapu Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Zespole Szkół,
 • Uczestnictwo nauczycieli przedmiotów geodezyjnych w szkoleniach związanych z geodezją i kartografią organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • Uczestnictwo nauczycieli i uczniów w pokazach nowoczesnego sprzętu geodezyjnego,
 • Dofinansowanie nagród dla uczniów z osiągnięciami w konkursach i Rajdzie Geodetów,
 • Promocja Zespołu Szkół Geodezyjno – Drogowych i Gospodarki Wodnej między innymi w czasopiśmie „Przegląd Geodezyjny”

Małopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Współpraca polega na:

 • Zapoznaniu uczniów kształcących się w zawodzie technik ochrony środowiska z badaniami związanymi z monitoringiem jakości powietrza, wód, gleby, przyrody, hałasu, pól elektromagnetycznych i promieniowania jonizującego.
 • Prezentacji nowoczesnej aparatury kontrolno – pomiarową,
 • Wzięcia udziału w konferencjach, seminariach i wykładach,
 • Zapoznaniu z raportami z zakresu ochrony środowiska.Zakład Naukowo - Badawczy ECO

Współpraca obejmuje następujące obszary:

 • Udostępnianie do realizacji programu nauczania w zawodzie: technik ochrony środowiska badań związanych z parametrami środowiska,
 • Prowadzenie wspólnych zajęć dydaktycznych i warsztatów związanych z pokazem aparatury kontrolno –pomiarowej,
 • Współpraca w ramach organizowania prelekcji, wykładów, szkoleń lub pokazów,
 • Realizacja wspólnych projektów w zakresie ochrony środowiska.

Partnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com   

adres mailowy na potrzeby rekrutacji: rekrutacja.zsgdigw@wp.pl


Polityka prywatności

Deklaracja dostępności

Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.