Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

alt

Projekt „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w Gminie Miejskiej Kraków” został zrealizowany jako projekt systemowy „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Najważniejsze założenia projektu systemowego „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych”:

 • stworzenie możliwości wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem mobilności zagranicznych,
 • podniesienie jakości kształcenia i doskonalenia kadry zarządzającej i nauczycieli.

Projekt był realizowany w instytucjach partnerskich:

 • w Niemczech – w Związkowym Kraju Saary oraz Nadrenii – Palatynatu od 10 – 14 .03. 2014 r.
 • w Finlandii – w Raahe i Kokkola od 24 – 28. 03. 2014 r.

W projekcie wzięli udział przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz dyrektorzy i wicedyrektorzy 18 szkół zawodowych:

 • Zespół Szkół Budowlanych nr 1
 • Zespół Szkół Chemicznych
 • Zespoły Szkół Ekonomicznych nr 1 i 2
 • Zespół Szkół Elektrycznych nr 2
 • Zespół Szkół Energetycznych nr 2
 • Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej
 • Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji
 • Zespoły Szkół Mechanicznych nr 1, 3 i 4
 • Zespół Szkół nr 1
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Projekt wymiany doświadczeń polsko – niemieckich w zakresie kształcenia zawodowego zakładał wizyty:

 • w Ministerstwie Edukacji Landu Kraju Saary w Saarbrücken,
 • w instytucji nadzoru ADD (kuratorium) Landu Nadrenii – Palatynatu,
 • w Izbie Rzemieślniczej w Saarbrücken,
 • w kilku szkołach niemieckich

Technisch –gewerbliches und Sozialpflegerisches Berufsbildungszentrum (TGS BBZ)
w Neunkirchen
w Kraju Saary kształci 2 500 uczniów w zawodach mechanicznych, budowlanych, usługowych, gastronomicznych. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w zakładach pracy.

Szkoła Ökologisches Schullandheim Spohns Haus w Gersheim w Kraju Saary:

 • Realizuje projekty ekologiczne, dotyczące tematyki zrównoważonego rozwoju, muzyczne, językowe.
 • Organizuje Międzynarodowe Konferencje Pedagogiczne dla nauczycieli i dyrektorów trzech krajów: Polski, Niemiec i Ukrainy (regionów: Małopolski, Podkarpacia, Obwodu Lwowskiego i Kraju Saary),
 • Projekty w szkole są finansowane przez Polsko – Niemiecką Wymianę Młodzieży, Unesco, ministerstwa edukacji,
 • Szkoła znajduje się w Rezerwacie Biosfery

Deutsch – Luxemburgisches Schengen – Lyzeum w Perl:

 • Liceum jest finansowane przez dwa kraje: Luksemburg i Niemcy, prowadzone przez dwa Ministerstwa Edukacji w Saarbrücken i w Luksemburgu. Szkoła jest nowoczesna, o profilu ogólnokształcącym, w której prowadzone są zajęcia z techniki,
  z gastronomii, plastyki, obróbki metali, drewna, tworzyw sztucznych oraz doradztwo zawodowe.
 • Naukę w Deutsch – Luxemburgisches Schengen – Lyzeum w Perl pobiera około 900 uczniów z Niemiec, Luksemburga i Francji. Kadra pedagogiczna jest międzynarodowa. Dyrektor szkoły pochodzi z Niemiec, wicedyrektor z Luksemburga.
 • Deutsch – Luxemburgisches Schengen – Lyzeum w Perl przygotowuje uczniów do matury niemieckiej i luksemburskiej. Koszt organizacji szkoły wynosił 1, 77 mln Euro

Ministerstwo Kultury i Oświaty w Saarbrücken – poznanie struktury ministerstwa w kraju związkowym Saara oraz specyfiki szkolnictwa zawodowego, kierunków rozwoju, modernizacji kształcenia zawodowego.

Izba Rzemieślnicza w Saarbrücken – poznanie zasad współpracy niemieckich szkół zawodowych z pracodawcami, zasad pracy i edukacji w centrach kształcenia zawodowego. Zwiedzenie warsztatów prowadzących szkolenia zawodowe

Dyrekcja Nadzoru i Usług Landu Nadrenii – Palatynatu ADD

Celem spotkania w ADD – odpowiedniku polskiego kuratorium oświaty było przedstawienie dyrektorom szkół zawodowych:

 • Modelu nadzoru sprawowanego nad szkołami w Nadrenii – Palatynacie przez ADD,
 • Systemu oświaty z uwzględnieniem kształcenia zawodowego,
 • Zasad tworzenia i finansowania szkół zawodowych,
 • Zakresu współpracy szkół zawodowych z przemysłem,
 • Sposobu rekrutacji uczniów do szkół zawodowych,
 • Możliwości współpracy na płaszczyźnie edukacji szkół zawodowych z Krakowa ze szkołami z Nadrenii – Palatynatu.

Program kulturowy projektu obejmował:

 • zwiedzenie Europejskiego Parku Kulturowego Bliesbruck – Reinheim (po stronie niemieckiej i francuskiej),
 • wizytę w Muzeum Europejskim w Schengen,
 • zwiedzanie instytucji europejskich w Luksemburgu,
 • zwiedzanie zabytków starego miasta rzymskiego – Trewiru.

Wnioski ze stażu wymiany doświadczeń:

 • Niemieckie szkoły zawodowe kształcą uczniów w wielu zawodach, są szkołami licznymi 2000 – 3000 uczniów, można powiedzieć, że są szkołami regionalnymi,
 • Szkoły zawodowe mieszczą się w budynkach nowoczesnych, które można szybko modernizować, przystosowywać do nowoczesnego kształcenia zawodowego,
 • Współpracują z pracodawcami, izbami rzemiosł. Uczeń jest pracownikiem,
 • Szkoły są wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia techniczne, zawodowe, dydaktyczne,
 • Ze względu na wielonarodowość szkoły realizują wiele projektów wychowawczych, integracyjnych,
 • Szkoły propagują wiedzę ekologiczną,
 • Kształcenie zawodowe odbywa się w małych grupach uczniowskich ze zwiększoną liczbą godzin kształcenia praktycznego,
 • W każdym landzie niemieckim (16 landów) jest inny system oświaty, inna struktura szkół, inne nazewnictwo szkół, w związku z tym uczniowie przy przenoszeniu się do szkoły w innym landzie mają problemy wynikające z różnic programowych,
 • Niemiecki system oświaty jest dla Polaków skomplikowany,
 • Kształcenie zawodowe w Niemczech jest realizowane wg programów modułowych,
 • W wizytowanych szkołach niemieckich dało się zauważyć podobne problemy wychowawcze, społeczne, co w szkołach polskich.

Partnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com   

adres mailowy na potrzeby rekrutacji: rekrutacja.zsgdigw@wp.pl


Polityka prywatności

Deklaracja dostępności

Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.