Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

„Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska”

W dniu 16 lutego 2021 odbyła się „Wielka Lekcji Inżynierii Środowiska i Geodezji” zorganizowana przez Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie, Wydziałową Radę Samorządu Studenckiego UR i PGW Wody Polskie w Krakowie.

Z powodu pandemii koronawirusa „Lekcja” miała charakter wirtualny.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas: 2so, 2g i w wybranych prezentacjach - 1lo/grupa ochrony środowiska.

Tematyka tegorocznego spotkania obejmowała sześć krótkich popularno-naukowych prezentacji zwiazanych tematycznie z programem nauczania geodezji oraz ochrony i inzynierii środowiska a ponadto informacje na temat Uczelni, działalności samorządu studenckiego i rekrutacji na studia.

Tytuły prelekcji:

Oczyszczalnie ścieków – historia w pigułce.

Budowle hydrotechniczne bliskie naturze a możliwość migracji ryb.

Geomatyka, jako narzędzie pozyskiwania informacji o środowisku przyrodniczym.

Architektura krajobrazu jako połączenie przyrody, technologii i sztuki.

Tworzenie warunków do rozwoju obszarów wiejskich poprzez scalanie i wymianę gruntów.

Wody Polskie i ich rola w gospodarowaniu zasobami wodnymi.

Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała prelekcji.

Opiekę nad młodzieżą sprawowali: E. Szydło, P. Rogowiec, L. Marek.

Dzień Orientacji Zawodowej

W dniu 28 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krakowie odbyła się 13 edycja Dnia Orientacji Zawodowej w której wzięli udział uczniowie klas pierwszych naszej szkoły pod opieką pani Agaty Czajowskiej i Lucyny Marek. Uczniowie prezentowali kierunki kształcenia, rozmawiali z uczniami szkół podstawowych o projektach unijnych realizowanych w naszej szkole oraz o możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań.

“Uczeń – Obywatel”. Wycieczka do Urzędu Miasta Krakowa

Podczas kolejnego spotkania w ramach projektu „Uczeń – Obywatel”, które odbyło się 20 listopada 2019 r., zwiedzaliśmy Pałac Wielopolskich – siedzibę władz miasta Krakowa. Naszym przewodnikiem był Pan Michał Drewnicki - Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, który przedstawił nam niezwykłą historię tego miejsca, a także oprowadził po budynku. Zobaczyliśmy m.in. reprezentacyjny korytarz z galerią porterów Prezydentów Miasta Krakowa, gdzie znajduje się również gabinet obecnie urzędującego Prezydenta - Pana Jacka Majchrowskiego.

Mogliśmy też przez chwilę poczuć się jak prawdziwi radni, zasiadając w ławach na sali obrad. Jednocześnie podziwialiśmy jej przepiękny wystrój – np. ozdobny fryz, na którym umieszczono łacińskie nazwy cnót obywatelskich, m.in. amor patriae - miłość Ojczyzny, magnanimitas - wielkoduszność, virtus - odwaga. Następnie obserwowaliśmy przebieg sesji Rady Miasta Krakowa.

Bardzo podobała nam się wizyta w UMK! Dzięki niej mogliśmy zobaczyć, jak w praktyce realizowana jest idea samorządności.


Uczeń - Obywatel

Dnia 25.10.2019 r. odbyły się w naszej szkole warsztaty w ramach projektu "Uczeń-Obywatel". Jest to cykl spotkań samorządowych, którego celem jest poznanie struktury i funkcjonowania samorządu lokalnego. Naszymi gośćmi byli: Pani Teresa Kwinta - koordynator programu oraz Pan Wojciech Litwicki - zastępca przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy VI Bronowice. Dzięki naszym gościom mogliśmy się dowiedzieć, jakie ma zadania oraz jak funkcjonuje rada dzielnicy. Przeprowadziliśmy również pewien "eksperyment", w którym wcieliliśmy się w role radnych, członków zarządu oraz komisji merytorycznych, a naszym celem było przygotowanie projektów uchwał, a następnie ich uchwalenie. Uczniowie bardzo się zaangażowali się w pracę w grupach - zabawa była przednia! Zrozumieliśmy, jak ważną rolę pełni radny w środowisku lokalnym i jak wiele od niego zależy. Atmosfera była bardzo przyjazna, dzięki czemu uczniowie otworzyli się na siebie samych. Nie możemy się doczekać kolejnego spotkania!

Krakowski Dzień Samorządów Uczniowskich

Dnia 23.10.2019 r mieliśmy przyjemność wziąć udział w Krakowskim Dniu Samorządu Uczniowskiego , była to świetna okazja zaczerpnięcia inspiracji i dowiedzenia się jak aktywnie działać w szkole i poza nią.

W formule Open Space debatowaliśmy na różne tematy wcześniej przez nas zaproponowane co doprowadziło do powstania wielu nowych pomysłów. Na spotkaniu został też zaprezentowany projekt Gildii Samorządów Uczniowskich oraz Programu Wsparcia Inicjatyw Samorządowych.

Wydarzenie zakończyło się Karaoke na którym wszyscy fantastycznie się bawiliśmy!

Partnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com   

adres mailowy na potrzeby rekrutacji: rekrutacja.zsgdigw@wp.pl


Polityka prywatności

Deklaracja dostępności

Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.