Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Get Adobe Flash player


                                  


                                                                                                             


Znak najwyższej jakości

            

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Geodezji i Kształtowania Środowiska Nr 12 w Krakowie jest wśród 500 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "Srebrnej Szkoły 2021".

Szkoła promująca zdrowie

Szkola w mediach

    Pisali o nas

          Mówili o nas

Nasze szkoły

Korale, górale i biznes, czyli PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ po małopolsku ma wiele znaczeń!

W jeden listopadowy tydzień, tj. między 13 a 19 listopada, wiodącym hasłem w Małopolsce będzie przedsiębiorczość. Organizując w tym roku Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce chcemy pokazać bogactwo znaczeń tego hasła. Przedsiębiorczość może, ale nie musi wiązać się z własną firmą. To przede wszystkim postawa, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, nie tylko zawodowych. Łączy się z kreatywnością i odwagą w dążeniu do własnych celów, czasem z działalnością na rzecz lokalnej społeczności czy podążaniem za swoją pasją.

Tę różnorodność odzwierciedla bogactwo programu, jaki rokrocznie przygotowują Partnerzy ŚTP
w Małopolsce. Także w tym roku coś dla siebie znajdą więc bardzo różne grupy odbiorców.
W ramach tegorocznego ŚTP odbędzie się bowiem ponad 200 wydarzeń organizowanych przez 40 instytucji partnerskich w 17 miastach Małopolski!

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie oraz Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze to partnerskie szkoły, które dla swoich uczniów przygotowały szereg aktywności. Odbędą się zajęcia rozwijające indywidualne cechy sprzyjające przedsiębiorczości (jak kreatywność, strategiczne myślenie, odporność na stres, asertywność i empatia czy autoprezentacja i kompetencje komunikacyjne), szkolenia pomagające rozeznać się na rynku pracy i na zawodowej ścieżce, spotkania
z przedstawicielami instytucji otoczenia biznesu, a także spotkania z przedsiębiorcami, którzy podzielą się z młodymi ludźmi praktycznymi aspektami prowadzenia własnej działalności.

Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny na stronie internetowej

www.tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl

ŚTP w Małopolsce 2017 to dzieło wspólne 40 Partnerów, do których należą:

1.       Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego – koordynator regionalny

2.       Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości AIP w Krakowie

3.       Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie

4.       FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji

5.       Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

6.       Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie

7.       Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

8.       Małopolski Instytut Kultury

9.       Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

10.   Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie

11.   Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

12.   Centrum Transferu Technologii CITTRU

13.   Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

14.   Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

15.   Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

16.   Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddz. Kraków

17.   Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

18.   Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 w Krakowie

19.   Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

20.   Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

21.   Centrum Informacji FEM

22.   Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

23.   Stowarzyszenie  Mentorów Promentor

24.   All for Body Sp z o.o.

25.   Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości AIP AGH

26.   Fundacja Małopolska Izba Samorządowa

27.   Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Małopolski

28.   Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości

29.   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

30.   Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego

31.   Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu

32.   Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Słowackiego w Tarnowie

33.   Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

34.   Powiatowy Urząd Pracy Wadowicach

35.   Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Wadowicach

36.   Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze

37.   Powiatowy Urząd Pracy w Bochni

38.   Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku

39.   Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu

40.   Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach

PODZIĘKOWANIE Marszałka Województwa Małopolskiego

Marszałek Województwa Małopolskiego Pan Jacek Krupa przekazał Podziękowanie dla naszej szkoły - Partnera 7. Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce za współpracę przy organizacji wydarzenia oraz promocję przedsiębiorczości w Regionie. Animatorką Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w szkole była Pani Dorota Skiba – doradca zawodowy. Gratulujemy!

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Zespole Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Nasza szkoła jako partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w organizacji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) przygotowała i przeprowadziła w dniach 16 - 20.11.2015 roku 15 wydarzeń, w których łącznie wzięło udział 457 uczniów.

http://tydzienprzedsiebiorczosci.malopolska.pl/partnerzy

W szkolnej edukacji przedsiębiorczość to nie tylko wiedza, ale głównie kształtowanie postaw przedsiębiorczych, nabywanie umiejętności wykorzystywania nadarzających się okazji. Wiedzę możemy znaleźć w książkach, ale rozumienie płynie z doświadczenia, dlatego zaprosiliśmy praktyków, świetnych organizatorów i właścicieli firm, ludzi, którzy ze swoich pasji stworzyli pomysły na biznes.

Naszymi gośćmi byli w tym roku:

Katarzyna Bolek - psycholog, Firma Actavis

Bartłomiej Świstak Piotrowski – Prezes Fundacji Kraków Miastem Startupów, Lider w TEAM Kraków

Andrzej Sobczyk – właściciel największej religijnej księgarni internetowej www.Gloria24.pl, fundator Fundacji „Jeden z Nas”

Anna Mardyła - Inspektor Działu Spraw Wierzycielskich Urząd Skarbowy Kraków- Stare Miasto

Oraz nasi absolwenci:

Witold Tomasz - psycholog, wykładowca Akademii Polonijnej w Częstochowie

Paweł Klóska – archeolog, student UJ, pracownik Muzeum Żup Krakowskich

Jakub Hab - finalista programu Korba dla osób kreatywnych, student UE, przedsiębiorca

Sebastian Kosoń - właściciel firmy Black Tree Studio

Agnieszka Czepiec-Kołodziejczyk – wokalistka, menadżer zarządzania zasobami ludzkimi

Michał Kruczek – student UR, pracownik firmy geodezyjnej, uczestnik maratonów

Tegoroczne spotkania w ramach ŚTP były pełne profesjonalizmu, kreatywności i inspiracji do podejmowania nowych projektów z uwzględnieniem najnowszych trendów w gospodarce rynkowej.

Staramy uczyć się od najlepszych! Serdecznie dziękujemy gościom i uczestnikom za udział i zaangażowanie w promowaniu postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz wszystkim, którzy wspierali organizację Święta Przedsiębiorczości w naszej szkole.

Szkolny koordynator ŚTP nauczyciel przedsiębiorczości, doradca zawodowy Dorota Skiba

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Od 16 do 20 listopada w naszej szkole odbywać się będzie Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

W ciągu tych paru dni uczniowie będą mieli okazję spotkać się z młodymi przedsiębiorcami oraz uczestniczyć w ciekawych warsztatach.

Termin

Wydarzenie

Prowadzący

Uczestnicy

Poniedziałek– 16.11.2015

l.4

sala 14

Warsztat: Jak przygotować dobre CV i list motywacyjny? Symulacja rozmowy kwalifikacyjnej

p. Katarzyna Bolek, psycholog,Firma Actavis

oraz

p. Witold Tomasz, technik inżynierii środowiska, absolwent ZSGDiGW, psycholog, wykładowca Akademii Polonijnej w Częstochowie

2lb

l.5, sala 14

Warsztat:j.w.

j.w.

1la

Wtorek – 17.11.2015

l.5,

l.6,

l.7,

sala 14

Warsztat – Jak rozpocząć biznes?

Bartosz Świstak Piotrowski – Prezes Zarządu: Kraków Miastem Startupów, Lider w TEAM Kraków

Zainteresowani uczniowie

-12 osób

Środa– 18.11.2015

l.3

sala 14

Lekcja wychowawcza klasy p. Edyty Buff-Jak być człowiekiem przedsiębiorczym? - Jak połączyć etykę z biznesem.

Andrzej Sobczyk – właściciel największej internetowej księgarni religijnej www.Gloria24.pl

Kl 3ga

l.6

sala 14

Pogadanka: Rozwijanie postawy przedsiębiorczej - Archeologia: pasja czy sposób na życie?

Paweł Klóska technik drogownictwa, absolwent ZSGDiGW, student UJ, Wydz. Historii

4log +

zainteresowani uczniowie

l.7

sala 14

Warsztat: Czym jest decyzja?

Jakub Hab, technik ochrony środowiska, absolwent ZSGDiGW, finalista programu Korba dla osób kreatywnych, student UE, Wydz Zarządzanie, przedsiębiorca – Grupa Zbieram na sp. z o.o

zainteresowani uczniowie

Czwartek– 19.11.2015

l.2

Pogadanka: Rozwijanie postawy przedsiębiorczej – fotografia moja pasja i sposób na życie.

p. Sebastian Kosoń, absolwent ZSGD i GW, właściciel firmy Black Tree Studio

2g+ zainteresowani uczniowie

l.4

Pogadanka: Rozwijanie postawy przedsiębiorczej – fotografia moja pasja i sposób na życie.

p. Sebastian Kosoń, absolwent ZSGD i GW, właściciel firmy Black Tree Studio

1g + zainteresowani uczniowie

l.5

l.6

sala 1

Szkolenie edukacyjne: Rozwijanie świadomości prawnopodatkowej młodzieży.

p.Anna Mardyła - Inspektor Działu Spraw Wierzycielskich Urząd Skarbowy Kraków- Stare Miasto

4log

4gb+zainteresowani uczniowie

Piątek – 20.10.2015

l.3

l.4

sala 1

Pogadanka: Rozwijanie postawy przedsiębiorczej -Bieganie moja pasja, co ja z tego mam?

p. Michał Kruczek, technik inżynierii środowiska i melioracji, absolwent ZSGDiGW, pracownik firmy geodezyjnej

1log c

1log b

+ zainteresowani uczniowie

l.6

l.7

sala 1

Szkolenie edukacyjne: Rozwijanie świadomości prawnopodatkowej młodzieży.

p. Anna Mardyła - Inspektor Działu Spraw Wierzycielskich Urząd Skarbowy Kraków- Stare Miasto

4ga

1log c

+ zainteresowani uczniowie


Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej w Krakowie partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to ogólnoświatowa inicjatywa, mającą na celu promowanie idei „bycia przedsiębiorczym” wśród młodych ludzi. Województwo Małopolskie już po raz szósty jest oficjalnym partnerem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, koordynując wydarzenie na poziomie regionu. Wzorem lat ubiegłych, do realizacji przedsięwzięcia zaproszone zostały instytucje wspierające przedsiębiorczość, krakowskie uczelnie oraz firmy. W tym gronie znajduje się również nasza szkoła.

Koordynatorem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Małopolsce jest Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Od 16 do 20 listopada 2015 r. w naszej szkole odbędą się warsztaty, pogadanki, szkolenia edukacyjne i lekcje na temat przedsiębiorczości z udziałem zaproszonych gości.

Partnerzy Szkoły

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Gabriela Narutowicza  ul. Lea 235 30-133 Kraków 

zsgdigw@wp.pl  tel. 12-637-46-69,  fax 12-636-61-15 www.szkolaimnarutowicza.krakow.pl 

rada.rodzicow.zsgdigw@gmail.com   

adres mailowy na potrzeby rekrutacji: rekrutacja.zsgdigw@wp.pl


Polityka prywatności

Deklaracja dostępności

Strona na której się znajdujesz korzysta z plików Cookies. Pamiętaj, że możesz zmienić ich ustawienia w swojej przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie .

Akceptuje pliki cookies na tej stronie.